Vad är hållbarhet och hur viktigt är det?

What is sustainability and how important is itNär de flesta hör ordet hållbarhet tänker de på styrka och kvalitet, vilket många gånger pekar på produkter och konstruktioner. Numera har ordet hållbarhet fått en helt annan mening, men mycket av det som det tidigare associerades med gäller fortfarande. Här handlar det istället om att bevara den livskvalitet som alla ska få ha i livet och att detta ska bli hållbart i längden. Ett bra exempel blir en byggställning med kraftig konstruktion. Här är det viktigt att alla delar fungerar i samverkan, så att det inte fattas något på en speciell plats för då kan ställningen helt enkelt bli svag och rasa. Faller den på någon drabbar felet även andra.

Precis så är det med hållbarhet när det menas att ta hand om miljön och naturen. Här måste alla delar i samhället samarbeta och komplettera varandra till fullo, utan att någon anser sig kunna vika från mönstret. Om någon skulle vika av följer fler efter och då rasar hela det hållbarhetskoncept som ska rädda jorden. Händer det så drabbar det även andra precis som den som stod under ställningen och tog skada när den föll.

Vikten av att alla är med och skapar en långsiktig hållbarhet och en hållbar livsstil är enorm. Här kommer du enkelt att kunna läsa olika rapporter om att den planet som alla människor bor på har tagit mycket skada och att det är mycket hög tid att ändra detta innan det är för sent. Vissa har uppfattningen av att det redan skulle vara försent, medan andra verkligen tror på att de problem som finns går att styra upp. Här finns det absolut ingen mening med att ge upp av tron att det är försent. Det är bara att kämpa på så att det åtminstone finns gnuttan av en chans till räddning. Mycket går att göra både på samhällsnivå och individnivå.