Idag är det katastrof gällande den planet som alla lever på, vår jord. Här har människan under många år utvecklat nya tekniker för produktion och industriell tillverkning och dumpat sin gifter direkt i naturen, samtidigt som var och en på det privata planet har bidragit med att skräpa ned och därmed ökat den negativa trend det har haft på världen. Nu har ögonen öppnats och då får alla hoppas att det inte är försent som syndaren har vaknat. Nu ska alla vara med och bidra och det kallas för att skapa hållbarhet. Här ska det levas ett hållbart liv och innehas en hållbar livsstil för att planeten jorden ska kunna räddas för kommande generationer.

Just vad som gäller angående det kommer du att kunna läsa om på denna sida i de artiklar och texter som finns. Detta är något som alla måste lyssna till och visa ett intresse för om det ska gå att få planeten jorden att snurra åt rätt håll igen och inte fortsätta i den negativa spiral som nu förekommer. Därför ska du som hittat hit ta dig den tid det tar att grundligt läsa igen allt som finns.

Här finns det ingen som kan säga att de ställer sig utanför. Det är idag den starkaste gemenskapen i världen som måste byggas. Den måste bli större än alla de unioner som redan finns på plats som maktfaktorer, och alla måste tillsammans jobba mot samma mål. Detta är något som hittills varit en omöjlighet, och nu måste det göras möjligt innan det är för sent.