Kommer världen att överleva?

Will the world surviveDet är många som har olika meningar om den värld som alla människor lever i verkligen kommer att överleva. Här finns det de som klassas som domedagsprofeter och de som klassas som drömmare. Kanske är det istället bättre att se till fakta och vara den som ställer sig lite mittemellan. En del säger att den negativa spiral som planeten har hamnat i kommer att spinna fortare än vad det finns tid till att lösa alla de problem som ska motverka den negativa spiralen. Visst kan de ha rätt men det finns inget som med bevisliga fakta verkligen kan säkerställa det. Det finns heller ingen som idag vet hur många åtgärder som kommer behövas samt hur lång tid det verkligen kommer att ta.

Det finns de som ställer sig positiva till allt som gäller hållbarhet och säger att bara det påbörjas en förändring kommer det att sänka takten på den negativa spiralen och att det därmed inte kommer att finnas den tidsbrist som andra talar om. Om det är sant har ingen heller någon aning om, men det borde vara en bra idé att prova istället för att säga att domedagen är här och vänta på att den ska komma.

Det som alla med säkerhet vet är att om allting fortsätter precis som det tidigare har gjort, att om alla bortser från alla de fakta som finns kommer det inte att finnas någon räddning. Hur lång tid det kan ta finns det heller ingen som vet, men om alla jobbar positivt mot en bättre hållbarhet och en hållbar livsstil kommer det säkerligen att finnas en liten chans att se ljuset i den mörka tunneln i framtiden. Den som lever får se som är ett mycket vanligt uttryck, men kan mycket väl vara sant i detta fall. Alla måste bidra till en bättre värld.