Hur skapar ett företag en hållbar livsstil?

company a sustainable lifestyleDetta med hållbarhet och en hållbar livsstil kommer naturligtvis även att gälla alla företag som finns i världen. Tyvärr är det så att det bara går att tala om Sverige här. Om du jämför svenska företag med många utländska kommer du redan se att de svenska företagen ofta har kommit mycket längre på många sätt vad gäller hållbarhet. Trots detta vill regeringen att det ska bli ännu bättre och är det möjligt finns det absolut inga fel med det. Det kommer en ny lag som kallas för Hållbarhetslagen och den ska träda i kraft i slutet av 2016. Det ska dock inte behövas en lag för att ta hand om det liv och den miljö som alla vill fortsätta att ha och leva i. Utan hållbarhet förstörs jorden mer och mer.

För alla företag gäller det i första hand att skapa en produktion med miljövänliga ingredienser på alla platser där det kommer att vara möjligt. Nu är inte det till 100 procent möjligt då det finns vissa saker som anses nödvändiga i samhället som måste tillverkas med vissa medel som inte går att byta ut. Här handlar det om att göra det bästa av situationen och minska de farliga utsläppen så mycket som det bara går och är möjligt. Det kan man göra genom att förändra den industriella processen.

Nu är det inte bara tillverkning och industri som påverkar hållbarheten negativt. Det finns även mycket att göra inom kontorssektorn och alla de butiker som finns. Bland annat går det att dra ned på användandet av material, vilket till exempel kan vara papper och pennor. Här blir det bättre att arbeta elektroniskt och använda sig av grön energi från förnybara energikällor. I övrigt finns det också massor av andra saker att göra. Alla företag måste fortsätta att arbeta för en bättre hållbarhet.