Finns det en hållbarhet i dagens sätt att leva?

shelf life of today's way of lifePå frågan om det verkligen finns hållbarhet i dagens sätt att leva, så är detta en fråga det går att svara både ja och nej på. Det grundläggande svaret skulle bli nej om det ska ses till hela den planet alla lever och verkar på. Här kommer det att behövas massor av åtgärder och information så att detta viktiga område kommer alla till del. Nu finns det även de som lever ett mycket hållbart liv och de kommer inte alls att ha några problem med den omställning som måste till, utan de ser det redan som ett naturligt liv och har insett vad som är rätt och fel för länge sedan.

Det finns också mycket stora skillnader mellan olika länder när det gäller hållbarhet. Här gäller det i första hand företag och de olika regler som finns för hur mycket gifter och farligt avfall som det är tillåtet att släppa ut i naturen utan att de ska anses som miljöförstöring. I det fallet har det lilla landet Sverige kommit mycket långt gällande hållbarhet och har faktiskt några av de strängaste reglerna i världen när det gäller utsläpp och att alla företag måste värna om miljön.

Naturligtvis kommer det här att finnas en viss hållbarhet i dagens sätt att leva. Det är dock så att en del människor gör det bättre än andra, en del företag gör det bättre än andra samt att en del länder gör det bättre än andra. Tyvärr räcker inte det utan alla måste komma samman och verkligen bli lika bra som de som ligger på den bästa nivån idag. Allt det kommer att ta lång tid och många säger att det är en tid som inte finns. Här är det viktigt att få igång denna process så fort som möjligt så att jordens resurser inte över överutnyttjas ännu mer.