8 sajter som bevakar hållbarhetsarbetet i Sverige och som ger inspiration till miljövänliga alternativ.

Vad innebär egentligen hållbarhet och hur kan vi skapa ett mer medvetet samhälle? Hållbarhet är ett mångfacetterat ämne som innefattar bland annat industrier, hur de kan arbeta mot en mer miljövänlig produktion, ekonomin och inte minst vår vardag. Vi behöver uppnå detta mål med en bra livskvalitet. Om var och en av oss samarbetar mot ett miljövänligare samhälle, kan vi tillsammans med företag och politiker skapa bättre värdegrunder som leder till en mer miljövänlig livsstil. Det kommer att behövas många åtgärder för att uppnå detta, men allt pekar på att tidsfristen för våra resurser håller på att rinna ut och att vi måste göra något nu.

shutterstock_122996587Alla har ett ansvar för en hållbar värld

Hållbarhet och hur vi kan skapa en mer miljövänlig värld med mindre skadliga utsläpp är en högst aktuell fråga som debatteras världen över. Många anser att frågan är överdriven, men fakta visar att vi använder mer av jordens resurser än vi borde och att dessa kanske inte räcker till i ett långsiktigt perspektiv. Det finns mängder av artiklar om hållbarhet och det kan vara svårt att sortera ut vilka som är relevanta. På Xit.nu samlas många bra läsvärda reportage och artiklar i ämnet hållbarhet. Genom att läsa vad var och en av oss kan göra för en mer hållbar tillvaro får vi insikt om hur vi alla kan bidra.

Hållbarhet i vardagen

Vi kan göra mycket i vårt vardaliga liv för att bidra till ett mer hållbart samhälle, genom att använda elektroniska dokument i en större utsträckning sparar vi på papperskonsumtionen. Att återanvända kläder, material och saker istället för ständiga nyinköp drar ner på produktionen i fabriker och industrier vilket i sin tur innebär mindre utsläpp av miljöfarliga ämnen. Världsekonomin är till viss del beroende av produktion och industri för att överleva. Gör vi ett medvetet val att spara våra pengar i fonder som inriktar sig mot företag som satsar på miljön i ett långsiktigt perspektiv talar vi om att det är där vi vill omsätta ekonomin.