Show Posts in

Bra information gällande hållbarhet

Nu har du på denna sida egentligen bara fått reda på lite om vad hållbarhet egentligen handlar om i stora drag. Informationen har också skrivits på ett sätt som ska leda till ett uppvaknande. Har du som har tagit del av den informationen vaknat upp, kan det

Kommer världen att överleva?

Det är många som har olika meningar om den värld som alla människor lever i verkligen kommer att överleva. Här finns det de som klassas som domedagsprofeter och de som klassas som drömmare. Kanske är det istället bättre att se till fakta och vara den som ställer

Hur skapar ett företag en hållbar livsstil?

Detta med hållbarhet och en hållbar livsstil kommer naturligtvis även att gälla alla företag som finns i världen. Tyvärr är det så att det bara går att tala om Sverige här. Om du jämför svenska företag med många utländska kommer du redan se att de svenska företagen

Vad kan du göra för att skapa en hållbar livsstil?

För det första kommer vikten av en hållbar livsstil att gälla det personliga planet för varje enskild individ. Först när alla känner till hur viktigt allt detta verkligen är, kommer alla företag att sakta kunna förändras. Här handlar det om att om människan inte känner vikten av

Vad innebär Hållbarhetslagen?

Nu kommer det i december 2016 att vara dags för en ny lag att träda i kraft. Denna lag kommer att bära namnet Hållbarhetslagen och vara något som alla företag måste rätta sig efter. Om det verkligen kommer att fungera är det ingen som vet, men det

Finns det en hållbarhet i dagens sätt att leva?

På frågan om det verkligen finns hållbarhet i dagens sätt att leva, så är detta en fråga det går att svara både ja och nej på. Det grundläggande svaret skulle bli nej om det ska ses till hela den planet alla lever och verkar på. Här kommer

Vad är hållbarhet och hur viktigt är det?

När de flesta hör ordet hållbarhet tänker de på styrka och kvalitet, vilket många gånger pekar på produkter och konstruktioner. Numera har ordet hållbarhet fått en helt annan mening, men mycket av det som det tidigare associerades med gäller fortfarande. Här handlar det istället om att bevara

Mycket snack om hållbarhet

I och med att det är mycket snack om något brukar det uppstå två reaktioner. Det ena är att människor blir trötta på allt de hör och det andra är att det skapas ett intresse som håller i sig. I det fallet det handlar om hållbarhet och